Bloghttp://antonmoravcik.blog.sme.sk/rssblog.sme.skblog@sme.skskList ministrovi MŽP (antonmoravcik)Vážený pán minister,     znovu si dovoľujeme obrátiť na Vás v mene členov Slovenského klubu sokoliarov. /ďalej SKS /Dôvodom je v roku 2013 novelizovaná legislatíva upravujúca oblasť medzinárodného dohovoru CITES. Konkrétne novela zákona č. 15/2005  Z.z. o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov s platnosťou od 1.1.2013 a novelizácia vyhlášky č.110/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č.15/2005 s platnosťou od 15.3.2013.Thu, 24 Oct 2013 07:10:13 +0200https://antonmoravcik.blog.sme.sk/c/340380/List-ministrovi-MZP.html?ref=rssByrokracia MŽP postavila slovenských chovateľov mimo EÚ (antonmoravcik)Byrokracia MŽP postavila Slovenských chovateľov mimo EÚ Sokoliarstvo najlepšie vystihuje stará Latinská definícia : De Arte Venadi cum Avibus – umenie lovu zveri pomocou cvičených dravých vtákov   Sokoliarstvo je najhumánnejší a najušľachtilejší  spôsob lovu.Tue, 01 Oct 2013 06:31:59 +0200https://antonmoravcik.blog.sme.sk/c/338081/Byrokracia-MZP-postavila-slovenskych-chovatelov-mimo-EU.html?ref=rss